Navigace: Home Knihy
Vystavené knihy jsou digitalizovanými originály zapůjčenými z fondů Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Knihy jsou poskytovány ve formátu PDF ve vysokém rozlišení, proto může jejich stahování trvat delší dobu.
Vývoj mapového zobrazení území Československé republiky I. - Mapy českých zemí do poloviny 18. století
Autor:
doc. dr. Karel Kuchař
Rok vydání:
1959
Vydavatel:
Ústřední správa geodézie a kartografie
Místo vydání:
Praha

...
První svazek této publikace s ukázkami dochovaných nejstarších map českých zemí do poloviny 18. století předkládáme nyní čtenářům. Posláním tohoto svazku je ukázat stupně, jimiž u nás procházelo toto umění kartografické, ukázat, jak se naše kartografie vyvíjela v minulosti v různých hospodářských, společenských a politických poměrech, aby byl tím zřejmější pokrok, který učinila v součastnosti. Předkládaná publikace je určena nejen široké veřejnosti, nýbrž i odborníkůmů ukazuje, do jaké míry mohou být staré mapy pramenem pro poznání někdejší naší krajiny.

část textu z předmluvy knihy

Vývoj mapového zobrazení území Československé socialistické republiky III. - Mapování a měření českých zemí od pol. 18. století do počátku 20. stol.
Autor:
inž. dr. František Boguszak, inž. dr. Jan Císař
Rok vydání:
1961
Vydavatel:
Ústřední správa geodézie a kartografie
Místo vydání:
Praha

...
V třetím svazku jsou ukázky podrobných map, které vznikly z podnětu státní správy na základě měření a mapování velkých kolektivů pracovníků, a jsou proto podstatně jiné než v prvním svazku, kde jsou ukázky přehledných map nebo spíše zeměpisných nástinů, které vznikly z podnětů jednotlivců. Pohnutkou, která dala vzniknout těmto mapám zobrazujícím podrobně krajinu, byla potřeba získat jednak spolehlivě podklady pro vyměřování a vymáhání daní a dávek, jednak podrobné podklady pro vojenské účely. V textech, které doprovázejí mapové ukázky, je vysvětlen historický vznik těchto mapových děl, způsob tvorby, vývoj a technika i jejich využití pro další odvozená kartografická díla. Tato díla mají velkou dokumentární hodnotu pro sledování vývoje mapového obrazu našich zemí i pro vlastivědná studia při sledování změn krajiny. Vadí nám na nich jen jejich názvosloví, které bylo bez ohledu na skutečný národní charakter zobrazovaného území zaznamenáváno boď jen německy nebo v násilně poněmčeném znění.

V předkládaném svazku publikace najde naše široká veřejnost i odborníci ukázky map s textem, které jim umožní vytvořit si ucelou představu o vývoji vojenského mapování, katastrálního měření a o kartografické tvorbě map velkých měřítek v údobí od poloviny 18. do počátku 20. století.

část textu z předmluvy knihy

Aktualizováno: 14. dubna 2015   |   Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i.