Navigace: Home Müllerovy mapy krajů
Krajské mapy Čech a Moravy Jana Kryštofa Müllera z 18. století - Homannovi dědicové
Vystavené mapy jsou digitalizovaným originálem speciálních map zapůjčených z Mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky (HÚ AV ČR). Její digitalizace a zveřejnění bylo umožněno na základě dohody o spolupráci mezi VÚGTK, v.v.i. a HÚ AV ČR, v.v.i.
Autor:
Jan Kryštof Müller
Měřítko:
různé
Rok mapování:
1730 - 1776
Rozměr sekce:
různý
Počet map krajů:
17
Vydavatel:
Homannovo nakladatelství v Norimberku
 

Z mapového díla Jana Kryštofa Müllera, věhlasného kartografa počátku 18. století, vznikla během 18. století řada krajských map Čech a Moravy. Homannovo norimberské nakladatelství vydalo ve 30. a 40. letech 18. století tištěné, kolorované mapy šesti moravských krajů, Brněnského, Hradišťského, Jihlavského, Přerovského, Olomouckého a Znojemského. Později, koncem 60. a v 70. letech přibyly tištěné kolorované mapy dvanácti českých krajů, Bechyňského, Berounského, Boleslavského, Čáslavského, Hradeckého, Chrudimského, Kouřimského, Litoměřického, Plzeňského, Prácheňského, Rakovnického a Žateckého. Přestože při další správní reformě došlo roku 1751 rozdělením čtyř největších krajů, Žateckého na Žatecký a Loketský, Plzeňského na Plzeňský a Klatovský, Bechyňského na Táborský a Budějovický a Hradeckého na Hradecký a Bydžovský, v kartografii se tato změna odrazila teprve na nových krajských mapách Antona Elsenwangera a Petera Franzy koncem 18. a počátkem 19.století.

České kraje

Bechyňský kraj z roku 1773 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Bechinensis…1773. Kolorovaná mědirytina, 1773, grafické měřítko [cca 1:271 000], 495x510 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3086, A-3946, B-3063

Berounský kraj z roku 1774 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Berauensis…1774. Kolorovaná mědirytina, 1774, grafické měřítko [cca 1:157 000], 480x395 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3085

Boleslavský kraj z roku 1770 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Boleslaviensis…1770. Kolorovaná mědirytina, 1770, grafické měřítko [cca 1:218 000], 510x515 mm. © HÚ AVČR, sign. A-2609, B-3063

Čáslavský kraj z roku 1773 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Czaslaviensis…1773. Kolorovaná mědirytina, 1773, grafické měřítko [cca 1:188 000], 455x550 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3089, B-3063

Hradecký kraj z roku 1770 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Reginohradecensis…1770. Kolorovaná mědirytina, 1770, grafické měřítko [cca 1:238 000], 450x583 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3940, A-3087

Chrudimský kraj z roku 1772 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Chrudimensis…1772. Kolorovaná mědirytina, 1772, grafické měřítko [cca 1:195 000], 460x537 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3084, A-3939, B-3063

Kouřimský kraj z roku 1773 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Kaurzimensis…1773. Kolorovaná mědirytina, 1773, grafické měřítko [cca 1:211 000], 490x554 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3090, B-3063

Litoměřický kraj z roku 1774 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Litomericensis…1774. Kolorovaná mědirytina, 1774, grafické měřítko [cca 1:165 000], 480x570 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3091, A-3092, B-3063

Plzeňský kraj z roku 1769 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Pilsnensis…1769. Kolorovaná mědirytina, 1769, grafické měřítko [cca 1:220 000], 472x324 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3942, B-3063

Prácheňský kraj z roku 1776 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Prachinensis…1776. Kolorovaná mědirytina, 1776, grafické měřítko [cca 1:210 000], 485x565 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3088, B-3063

Rakovnický kraj z roku 1776 (upravená edice z roku 1807) - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Rakonicensis…1776 (1807). Kolorovaná mědirytina, 1776 (1807), grafické měřítko [cca 1:160 000], 445x550 mm. © HÚ AVČR, sign. 1184

Žatecký kraj z roku 1769 - Zoomify
Regni Bohemiae circulus Satecensis… 1769. Kolorovaná mědirytina, 1769, grafické měřítko [cca 1:226 000], 390x532 mm. © HÚ AVČR, sign. A-3941

Moravské kraje

Brněnský kraj kolem roku 1730, severní část - Zoomify a jižní část - Zoomify
Marchionatus Moraviae circulus Brunnensis… Kolorovaná mědirytina, nedatováno [cca 1730], grafické měřítko [cca 1:166 000], 480x600 mm. © HÚ AVČR, sign. A-4018a
[Marchionatus Moraviae circulus Brunnensis…] Circuli Brunnensis pars meridionalis. Kolorovaná mědirytina, nedatováno [cca 1730], grafické měřítko [cca 1:166 000], 475x595 mm. © HÚ AVČR, sign. A-4018b

Hradišťský kraj kolem roku 1730 - Zoomify
Marchionatus Moraviae circulus Hradistiensis… Kolorovaná mědirytina, nedatováno [cca 1730], grafické měřítko [cca 1:168 000], 485x580 mm. © HÚ AVČR, sign. A-4019

Olomoucký kraj kolem roku 1730, severní - Zoomify a jižní část - Zoomify
[Marchionatus Moraviae circulus Olomucensis…]Circuli Olomucensis pars borealis. Kolorovaná mědirytina, nedatováno [cca 1730], grafické měřítko [cca 1:168 000], 466x576 mm. © HÚ AVČR, sign. A-4016
Marchionatus Moraviae circulus Olomucensis…Circuli Olomucensis pars australis. Kolorovaná mědirytina, nedatováno [cca 1730], grafické měřítko [cca 1:168 000], 456x576 mm. © HÚ AVČR, sign. A-4016a

Přerovský kraj kolem roku 1735, severní - Zoomify a jižní část - Zoomify
Marchionatus Moraviae circulus Preroviensis… Circuli Preroviensis pars borealis. Kolorovaná mědirytina, nedatováno [cca 1735], grafické měřítko [cca 1:166 000], 465x570 mm. © HÚ AVČR, sign. A-4017a
[Marchionatus Moraviae circulus Preroviensis…] Circuli Preroviensis pars australis. Kolorovaná mědirytina, nedatováno [cca 1735], grafické měřítko [cca 1:166 000], 458x570 mm. © HÚ AVČR, sign. A-4017b. RII

Jihlavský a Znojemský kraj z roku 1730 - Zoomify
Marchionatus Moraviae circuli Znoymensis et Iglaviensis… Kolorovaná mědirytina, nedatováno [cca 1730], grafické měřítko [cca 1:180 000], 482x572mm, zmenšeno. © HÚ AVČR, sign. A-3960

Text: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Aktualizováno: 14. dubna 2015   |   Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i.