Navigace: Home Nápověda / Help  

Jak ovládat aplikaci a prohlížet mapy

Ovládání map myší
Mapy se ovládají v okně s mapou pomocí modrých tlačítek nebo pomocí myši a klávesnice.
Posouvání výřezu mapy - šipkami nebo stisknutím levého tlačítka myši a tažením požadovaným směrem.
Přiblížení a oddálení mapy (Zoom) - tlačítky + a - nebo posunutím kolečka na myši (od sebe přiblížení, k sobě oddálení)
Zobrazení výřezu mapy (Zoom) - stisknutím klávesy Ctrl + stisknutím levého tlačítka myši a tažením myši vybrat požadovanou oblast
Přehledka mapy - lze zapnout a vypnout spodním modrým tlačítkem

Zobrazování jednotlivých map (vrstev)
Při vstupu na stránky našeho mapového serveru se automaticky zapnou a do okna s mapou se načtou všechny mapy doptupné přes náš mapserver. Mapa (vrstva), která je v menu vpravo zobrazená jako první, je mapa, která se zobrazí v mapovém okně navrchu. Ostatní mapy jsou schované pod ní. Vrstvy lze zaškrtnutím libovolně zapínat a vypínat. Vrstva, která se zaškrtne jako poslední, se zobrazí vždy navrchu. V pravém menu pod názvem vrsty je posuvník, kterým lze vrchní mapu volitelně zprůhledňovat a porovnávat její obsah s mapou (vrstvou) pod ní.
Mapy označené popisem VÚGTK, jsou mapy zpřístupněné přímo serverem VÚGTK a jsou také poskytovány službou WMS (Web Map Service). Mapy označené jako WMS jsou umístěny na jiných WMS serverech (ČÚZK, Cenia, FSV ČVUT) a jsou k našemu mapovému serveru pouze připojeny, proto může jejich zobrazování trvat delší dobu. Mapy velkých měřítek se mohou zobrazovat pouze od měřítka, nastaveného na WMS serveru. Může se tedy stát, že se tyto mapy při malém měřítku v mapovém okně nezobrazí. V tomto případě zkuste mapu více přiblížit. Mějte na paměti, že např. Müllerova mapa Moravy se zobrazuje pouze na území Moravy, nebo že Česká republika není zcela pokryta mapami PK, nebo že digitalizace map SMO5 stále probíhá. Proto se může stát, že se v daném místě Vámi požadovaná mapa nezobrazí.

Vlevo dole pod mapovým oknem se zobrazují aktuální souřadnice myši v mapě. Souřadnice jsou v systému JTSK.

Aktualizováno: 14. dubna 2015   |   Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i.