Navigace: Home Nápověda / Help  

Jak připojit staré mapy přes WMS

Mapy, které VÚGTK poskytuje prostřednictvím služby WMS, lze připojit do své vlastní klientské aplikace nebo do desktopového softwaru, který službu WMS podporuje. URL pro připojení je http://mapy.vugtk.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map_data/wms.map&

V současné době poskytuje VÚGTK tyto rastrové mapy (vrstvy):

Vrstva(layer)
Název mapy (rok vydání)
muller
Müllerova mapa Čech (1720)
mullermorava
Müllerova mapa Moravy (1716)
specialky
Speciální mapy III. vojenského mapování (1923-1928)

Příklad celé URL adresy pro připojení WMS služby:
http://mapy.vugtk.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map_data/wms.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=specialky&STYLES=&SRS=EPSG:2065&BBOX=-986800,-1240000,-634700,-898000&WIDTH=400&HEIGHT=300&FORMAT=image/jpeg

Některé aplikace mohou vyžadovat REQUEST=GetCapabilities. V tomto případě použijte tuto URL: http://mapy.vugtk.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map_data/wms.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities

Aktualizováno: 14. dubna 2015   |   Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i.