Navigace: Home Nápověda / Help  

Jak ovládat aplikaci a prohlížet mapy

Ovládání map myší
Mapy se ovládají v okně s mapou pouze pomocí myši.
Posouvání výřezu mapy - stisknutím levého tlačítka myši a tažením požadovaným směrem.
Přiblížení a oddálení mapy (Zoom) - posunutím kolečka na myši (od sebe přiblížení, k sobě oddálení)
Zobrazení výřezu mapy (Zoom) - stisknutím klávesy Ctrl + stisknutím levého tlačítka myši a tažením myši vybrat požadovanou oblast

Zobrazování jednotlivých map (vrstev)
Při vstupu na stránky našeho mapového serveru se automaticky zapnou a do okna s mapou se načtou všechny mapy doptupné přes náš mapserver. Mapa (vrstva), která je v menu vpravo zobrazená jako první, je mapa, která se zobrazí v mapovém okně navrchu. Ostatní mapy jsou schované pod ní. Vrstvy lze zaškrtnutím libovolně zapínat a vypínat. Vrstva, která se zaškrtne jako poslední, se zobrazí vždy navrchu. V pravém menu pod názvem vrsty je posuvník, kterým lze vrchní mapu volitelně zprůhledňovat a porovnávat její obsah s mapou (vrstvou) pod ní.
Mapy označené popisem VÚGTK, jsou mapy zpřístupněné přímo serverem VÚGTK a jsou také poskytovány službou WMS (Web Map Service). Mapy označené jako WMS jsou umístěny na jiných WMS serverech (ČÚZK, Cenia, FSV ČVUT) a jsou k našemu mapovému serveru pouze připojeny, proto může jejich zobrazování trvat delší dobu. Mapy velkých měřítek se mohou zobrazovat pouze od měřítka, nastaveného na WMS serveru. Může se tedy stát, že se tyto mapy při malém měřítku v mapovém okně nezobrazí. V tomto případě zkuste mapu více přiblížit. Mějte na paměti, že např. Müllerova mapa Moravy se zobrazuje pouze na území Moravy, nebo že Česká republika není zcela pokryta mapami PK, nebo že digitalizace map SMO5 stále probíhá. Proto se může stát, že se v daném místě Vámi požadovaná mapa nezobrazí.

Vlevo dole pod mapovým oknem se zobrazují aktuální souřadnice myši v mapě. Souřadnice jsou v systému JTSK.

Jak připojit staré mapy přes WMS

Mapy, které VÚGTK poskytuje prostřednictvím služby WMS, lze připojit do své vlastní klientské aplikace nebo do desktopového softwaru, který službu WMS podporuje. URL pro připojení je http://mapy.vugtk.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map_data/wms.map&

V současné době poskytuje VÚGTK tyto rastrové mapy (vrstvy):

Vrstva(layer)
Název mapy (rok vydání)
muller
Müllerova mapa Čech (1720)
mullermorava
Müllerova mapa Moravy (1716)
specialky
Speciální mapy III. vojenského mapování (1923-1928)
smo5
První vydání SMO 5 (1950-1958)

Příklad celé URL adresy pro připojení WMS služby:
http://mapy.vugtk.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map_data/wms.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=specialky&STYLES=&SRS=EPSG:2065&BBOX=-986800,-1240000,-634700,-898000&WIDTH=400&HEIGHT=300&FORMAT=image/jpeg

Některé aplikace mohou vyžadovat REQUEST=GetCapabilities. V tomto případě použijte tuto URL: http://mapy.vugtk.cz/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/map_data/wms.map&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities

Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i."; ?>