Navigation: Home Müller-Wieland´s map of Bohemia
Müller-Wieland´s map of Bohemia
Published maps are digital copies of borrowed originals from Map collection of The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic (HÚ AV ČR). Digitizing and publishing of maps were possible on basis of cooperation agreement between VÚGTK and HÚ AV ČR.
Mappa geographica novissima et completissima totius Regni Bohemiae in duodecim circulos divisae cum comitatu Glacensi et districtu Egerano adiunctis circumiacentium regionum partibus conterminis ex accurata totius Regni perlustratione et geometrica dimensione Mandato Caesareo instituta in hanc formam redacta et ad usum commodum nec non omnia et singula distinctius cognospenda XXV sectionibus exhibita a Joh.Christoph Muller, S.C.M. Capitan: et Ingen A.C.MDCCXX.
Author:
Jan Kryštof Müller
Scale:
1 : 231 000
Publication year:
1726
Map frame size:
 
Number of sheets:
25

Podrobnější text o J. K. Müllerovy a jeho mapování Čech a Moravy je na stránce o Müllerově mapě Čech.

Jan Kryštof Müller se vydání své mapy Čech nedožil, zemřel během příprav mapování Slezska, 21. června 1721. Korigováním otisků desek byl pověřen vojenský inženýr Jan Wolfgang Wieland.

Velká Müllerova mapa byla pro svůj formát velmi nepohodlná, proto byla vydána ve zmenšeném vydání. Redukci obstaral Müllerův pokračovatel Johann Wolfgang Wieland. Bylo zachováno Müllerovo rozdělení do 25 sekcí, ale ty byly zmenšeny na 4/7 původní velikosti, takže zmenšené mapy mají měřítko 1 : 231 000. Rytina je opět dílem Michala Kauffera a úhledně a citlivě vystihuje původní velkou Müllerovu mapu. Výzdoba zmenšeniny nedosahuje takové uměleckosti, její rytina nepochází z dílny Herze, ale autorem je Jeroným Sperling. Müllerova mapa je považována za nejnákladnější a největší dílo staré kartografie, které bylo vyhotoveno jednotlivcem.

 

Updated: 01 / Jan / 1970|   Webmaster   |   © 2008 - 1970, VÚGTK, v.v.i.