Navigace: Home

Tento web již není aktualizován. Více starých map (v tuto chvíli okolo 40.000), 3D modelů glóbů, mapových atlasů i webových aplikací pro práci se starými mapami najdete na webu nového projektu Virtuální mapová sbírka.

Vítejte na stránkách našeho mapového portálu,

který se věnuje především starým mapám. Naší snahou je tyto mapy, které leží v archivech a mapových sbírkách, zpřístupnit na internetu široké laické ale i odborné veřejnosti.

Mapy si lze prohlížet v běžném internetovém prohlížeči buď pomocí flashové aplikace Zoomify a nebo pomocí sofistikovanější internetové aplikace MapServer. Jak k jednotlivým mapám tak i k mapovým dílům tu najdete přehledně uspořádané stručné informace. Ty jsou doplněny doprovodným textem, ve kterém se dozvíte více zajímavostí o vzniku, obsahu i účelu map, vystavených na našem portálu.

Mapy pocházejí především ze sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky (HÚ AV ČR), se kterým náš výzkumný ústav spolupracuje při digitalizaci a zpřístupňování jeho obsáhlé mapové sbírky. Skenování map provádíme v našem digitalizačním centru na přesném velkoformátovém stolovém skeneru, rastrové ekvivalenty map pak dále digitálně zpracováváme a poté je průběžně publikujeme na těchto webových stránkách.

Digitalizační centrum VÚGTK, v. v. i. také nabízí skenování map, knih, atlasů i jiných předloh na velkoformátovém skeneru ScannTech. Jedná se neprůtahový stolní plošný skener formátu A0+ s možností skenování i takových předloh, které nelze skenovat na průtahových skenerech.
Mapy, které jsou uveřejněné na našem mapovém portálu, tiskneme na barevném plotru HP Designjet 800PS (2400 x 1200 dpi).
Ceny za tyto služby jsou uvedeny v našem ceníku.

.: Zoomify :.

Tato aplikace je v současnosti asi nejjednodušší možností, jak na internetu zobrazit objemná rastrová data. Byla vyvinuta americkou firmou Zoomify Inc. a její základní verze Zoomify EZ je zdarma ke stažení na internetových stránkách firmy www.zoomify.com.

Princip...

Před vystavením rastrového obrazu mapy se musí samotný rastr předzpracovat programem Zoomify EZ. Program rastr nejprve převzorkuje do několika nižších rozlišení. Počet jednotlivých rozlišení je dán velikostí rastru. Každý obraz pak program rozporcuje na několik desítek tisíc fragmentů o velikost 256 x 256 pixelů (okrajové fragmenty mají menší rozměry) a ty se uloží do příslušné složky. Všechny obrazové fragmenty jsou zároveň komprimovány DCT (diskrétní kosinová transformace) a převedeny do formátu JPEG (Joint Photographics Expert Group). Bohužel v Zoomify nejde ovlivnit kvalitu komprese při převodu do formátu JPEG. Takto předzpracovaný rastr lze na webové stránce snadno prohlížet a interaktivně ovládat, tzn. plynule zoomovat, posunovat všemi směry. Načítání dat je přitěchto procesech rychlé a plynulé, protože obraz je při těchto procesech zpětně sestavován z fragmentů, které právě padnou v daném rozlišení do okna výřezu mapy. Správné sestavování má na svědomí flashová animace.

Ovládání...

Ovládání aplikace Zoomify je jednoduché a intuitivní. Ve spodní části okna s mapou je lišta s ovládacími tlačítky. Symboly + a - plynule přibližují či oddalují mapu. Pro správné zobrazování mapy v aplikací Zoomify je nuté mít v internetovém prohlížeči nainstalovaný Macromedia Flash Player ve verzi 6 nebo vyšší nebo Flash Player od společnosti Adobe. S nejvyšší pravděpodobností máte jeden ze zmíněných flashových přehrávačů ve vašem počítači již naistalován.

Aktualizováno: 14. dubna 2015   |   Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i.