Navigace: Home

Tento web již není aktualizován. Více starých map (v tuto chvíli okolo 40.000), 3D modelů glóbů, mapových atlasů i webových aplikací pro práci se starými mapami najdete na webu nového projektu Virtuální mapová sbírka.

Vítejte na stránkách našeho mapového portálu,

který se věnuje především starým mapám. Naší snahou je tyto mapy, které leží v archivech a mapových sbírkách, zpřístupnit na internetu široké laické ale i odborné veřejnosti.

Mapy si lze prohlížet v běžném internetovém prohlížeči buď pomocí flashové aplikace Zoomify a nebo pomocí sofistikovanější internetové aplikace MapServer. Jak k jednotlivým mapám tak i k mapovým dílům tu najdete přehledně uspořádané stručné informace. Ty jsou doplněny doprovodným textem, ve kterém se dozvíte více zajímavostí o vzniku, obsahu i účelu map, vystavených na našem portálu.

Mapy pocházejí především ze sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky (HÚ AV ČR), se kterým náš výzkumný ústav spolupracuje při digitalizaci a zpřístupňování jeho obsáhlé mapové sbírky. Skenování map provádíme v našem digitalizačním centru na přesném velkoformátovém stolovém skeneru, rastrové ekvivalenty map pak dále digitálně zpracováváme a poté je průběžně publikujeme na těchto webových stránkách.

Digitalizační centrum VÚGTK, v. v. i. také nabízí skenování map, knih, atlasů i jiných předloh na velkoformátovém skeneru ScannTech. Jedná se neprůtahový stolní plošný skener formátu A0+ s možností skenování i takových předloh, které nelze skenovat na průtahových skenerech.
Mapy, které jsou uveřejněné na našem mapovém portálu, tiskneme na barevném plotru HP Designjet 800PS (2400 x 1200 dpi).
Ceny za tyto služby jsou uvedeny v našem ceníku.

Aktualizováno: 14. dubna 2015   |   Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i.