Navigace: Home Schenklovy mapy krajů
Mapy moravských a slezských krajů Konráda Schenkla z let 1841 - 1845
Vystavené mapy jsou digitalizovaným originálem speciálních map zapůjčených z Mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky (HÚ AV ČR). Její digitalizace a zveřejnění bylo umožněno na základě dohody o spolupráci mezi VÚGTK, v.v.i. a HÚ AV ČR, v.v.i.
Autor:
Konrád Schenkl
Měřítko:
cca 1 : 200 000
Rok mapování:
1841 - 1845
Rozměr sekce:
různý
Počet listů:
8
Vydavatel:
Carl Winiker v Brně
 

Mapy šesti moravských krajů (Brněnského, Hradišťského, Jihlavského, Olomouckého, Přerovského a Znojemského) a dvou slezských (Opavského a Těšínského) Konrada Schenkla z let 1841-1845 byly zpracovány s využitím podkladů katastrálního mapování. Kromě obvyklého zeměpisného obsahu zachycují také hranice panství a statků.

Morava

Brněnský kraj - Zoomify

I. Section. Der Brüner Kreis. Nedatováno [1841-1845], kolorovaná zinkografie, grafické měřítko [cca 1:200 000], 673x557 mm. Se seznamem panství. © HÚ AVČR, sign. A-3409, A-3760/1b

Hradišťský kraj - Zoomify

III. Section. Der Hradischer Kreis. Nedatováno [1841-1845], kolorovaná zinkografie, grafické měřítko [cca 1:200 000], 563x668 mm. Se seznamem panství. © HÚ AVČR, sign. A-3409, A-3760/3a

Jihlavský kraj - Zoomify

V. Section. Der Iglauer Kreis. Nedatováno [1841-1845], kolorovaná zinkografie, grafické měřítko [cca 1:200 000], 547x671 mm. Se seznamem panství. © HÚ AVČR, sign. A-3409/5, A-3760/5a

Olomoucký kraj - Zoomify

VI. Section. Der Olmützer Kreis. Nedatováno [1841-1845], kolorovaná zinkografie, grafické měřítko [cca 1:200 000], 673x543 mm. Se seznamem panství. © HÚ AVČR, sign. A-3409/6, A-3760/6a, A-4026

Přerovský kraj - Zoomify

IV. Section. Der Prerauer Kreis. Nedatováno [1841-1845], kolorovaná zinkografie, grafické měřítko [cca 1:200 000], 548x670 mm. Se seznamem panství. © HÚ AVČR, sign. A-3409, A-3760/4

Znojemský kraj - Zoomify

II. Section. Der Znaimer Kreis. Nedatováno [1841-1845], kolorovaná zinkografie, grafické měřítko [cca 1:200 000], 559x676 mm. Se seznamem panství. © HÚ AVČR, sign. A-3409, A-3760/2a

Slezsko

Opavský kraj - Zoomify

VIII. Section. Der Troppauer Kreis. Nedatováno [1841-1845], zinkografie, grafické měřítko [cca 1:200 000], 550x867 mm. Se seznamem panství. © HÚ AVČR, sign. A-3760/8

Těšínský kraj - Zoomify

VII. Section. Der Teschner Kreis. Nedatováno [1841-1845], zinkografie, grafické měřítko [cca 1:200 000], 550x663 mm. Se seznamem panství. © HÚ AVČR, sign. A-3760/7

Text: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Aktualizováno: 14. dubna 2015   |   Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i.