Navigation: Home Special maps of III. Military Survey
Special maps of III. Military Survey from period between two World Wars
Published maps are digital copies of borrowed originals from Map collection of The Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic (HÚ AV ČR). Digitizing and publishing of maps were possible on basis of cooperation agreement between VÚGTK and HÚ AV ČR.
Scale:
1 : 75 000
Mapping year:
1874 - 1880
Map sheet dimension:
15´ d., 7´30´´ š.
Number of sheets:
189
 

O potřebě nového mapování rakouské monarchie definitivně rozhodly neúspěchy armády ve válce s Pruskem roku 1866. Více než sedmdesát let staré tzv. II. vojenské (Josefské) mapování se ukázalo jako zcela zastaralé. Mapovací akce z let 1869–1885 bývá běžně označována jako III. vojenské mapování.

Bylo opuštěno do té doby obvyklé měřítko 1:28 800 a nahrazeno 1:25 000 a zároveň změněn klad listů: bylo zavedeno dělení podle zeměpisné sítě. Na každé topografické sekci bylo zobrazeno území o rozsahu 15´ délkových a 7´30´´ šířkových. Celá monarchie byla zmapována za úctyhodných 16 let, za rok bylo změřeno přibližně 400 km2 včetně hornatých terénů, které neměly katastr. Originály topografických sekcí byly barevné, později rozmnožovány fotograficky a fotolitograficky již pouze černobíle. Oproti II. vojenskému mapování se velmi zdokonalilo zobrazení reliéfu a komunikací.

Území dnešní České republiky bylo mapováno nesouvisle:
v letech
1874–1875, kdy v souvislosti s mapováním okolí Vídně ve větším měřítku (1:12 500) byly mapovány malé oblasti na jižní Moravě, dále
1876–1877 východní Morava a následně v letech
1877–1878 zbytek Moravy a Čechy až po pražský poledník a
1878–1879 západní hranice Čech, horské oblasti na hranicích s dnešním Německem a až
1879–1880 zbytek českého vnitrozemí.

Na základě Saint-Germainské mírové smlouvy byly všechny originály topografických sekcí pro československé státní území předány Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze. Dlouho byly mapy nezvěstné, až v 90. letech 20. století byla velká část souboru objevena, zdigitalizována a Laboratoří geoinformatiky UJEP umístěna na web pomocí aplikace Zoomify (234 sekcí).

Speciální mapa v měřítku 1:75 000 odvozená z topografických sekcí byla publikována relativně brzy po mapování v letech 1874–1880. Na počátku 20. let 20. století Vojenský zeměpisný ústav dostal spolu s topografickými sekcemi (zakoupil reprodukční podklady generálních map 1:200 000 a přehledných map střední Evropy 1:750 000) také originální kresby a měděné desky všech 189 listů speciálních map 1:75 000. Ty byly opatřeny českým názvoslovím a zeleným přítiskem lesů a podle výsledků průběžné revize a reambulace topografických sekcí probíhající od roku 1920 stále udržovány aktuální. Listy, na nichž bylo velké množství změn, byly tištěny nově s novou grafikou – byly zpracovány barevně. Proto existuje velký počet vydání nerovnoměrně pokrývající celé území dnešní České republiky. Mapy vzniklé ze III. vojenského mapování zůstaly oficiálními mapami Československa i po 2. světové válce, nahrazeny byly až v roce 1956.

Text: Mgr. Eva Chodějovská

Další literatura:
František BOGUSZAK – Jan CÍSAŘ: Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do počátku 20. století, Praha 1961
Karel KUCHAŘ: Mapové prameny ke geografii Československa, in: Acta Universitatis Carolinae – Geographica 2, Praha 1967, s. 57–97
http:\\oldmaps.geolab.cz – Třetí vojenské mapování

Updated: 01 / Jan / 1970|   Webmaster   |   © 2008 - 1970, VÚGTK, v.v.i.