Speciální mapy III. vojenského mapování - list č. 4363 - Liptovsk�� Sv. Mikul����
Aktualizováno: 14. dubna 2015   |   Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i.