Speciální mapy III. vojenského mapování - list č. 4659 - Trnava
Aktualizováno: 14. dubna 2015   |   Webmaster   |   © 2008 - 2015, VÚGTK, v.v.i.